Tennisbanen

Hoera, de tennisbanen zijn klaar  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hulde aan Frans, Henk, Owe, Johannes en Ype.
De mannen hebben in de afgelopen dagen hard gewerkt.
Vrijdag en/of zaterdagmorgen worden de allerlaatste acties nog uitgevoerd en dan kan voor iedereen het seizoen van start.
We hopen veel leden op de banen te zien en natuurlijk verwachten we iedereen bij de geplande activiteiten.

Namens het bestuur,
bedankt voor de arbeid mannen!!