jaarverslag

Jaarverslag 2018 van de LTC Ferwerderadiel.
Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit 3 personen t.w. Frits v.d Lep voorzitter, Ype Papma penningmeester en Klaas Rozema secretaris. Het ledenaantal stond op 1 januari 2018 op 58.
Ook dit jaar werd weer begonnen met het traditionele wintertoernooi in Froubuurt. Met een deelname van ongeveer 22 personen weer een geslaagd toernooi.
Zoals eigenlijk ieder jaar zijn de maanden februari en maart nog stille maanden voor de vereniging . Natuurlijk werd er door de diverse commissies al weer plannen gemaakt en was vooral de beheerscommissie druk om te zorgen dat de banen op tijd klaar zouden zijn. Helaas werkte het weer voor deze commissie niet erg mee. Diverse malen moesten de voorbereidingen worden afgebroken door regen.
Gelukkig is alles toch weer goed gekomen en waren de banen op tijd klaar en was ook de redactiecommissie op tijd klaar met de “Zingende Snaar”.
In de loop van het seizoen kreeg ook de samenwerking tussen de wedstrijd-en activiteitencommissie weer meer vorm en werd er veel samen gedaan.
Naast de sportieve activiteiten in de vereniging hebben we ook helaas weer kennis gemaakt met de andere kant van het leven. Het plotseling overlijden van John Salverda was voor een ieder een verdrietige periode. Deze nestor van het baanonderhoud en onze chef koffiezetter op maandagmorgen zal zeker gemist worden. Hoewel John niet actief meer tenniste, was hij altijd bereidt te helpen op en rond de banen. Zijn stoel aan het hoofd van de tafel op maandagmorgen zal door niemand bezet worden. Deze stoel was van John en blijft van John. Velen waren op 13 juni in Marsum bij de crematie.
Ook op het gebied van tennisactiviteiten is er nog wel het één en ander te vermelden. Gelukkig waren er weer een dames en herenteam actief in de competitie. Wel met wisselende resultaten, maar ook hier was mee doen weer belangrijker dan altijd winnen. Ook de tennislessen welke werden gegeven, gelukkig op ons eigen tennispark, werden redelijk bezocht. Er was in ieder geval veel plezier tijdens het lessen. Jammer dat er aan het jeugdlessen geen vervolg is gegeven. Er wordt nog gekeken waar het manco is opgetreden.
Wederom werd er dit seizoen weer een gemeentelijke tossavond gehouden. Alle verenigingen in de gemeente zouden hieraan mee doen.
Compliment voor onze vereniging dat wij op alle avonden vertegenwoordigd waren, zij het soms maar met 3 spelers, maar toch wij waren er wel. Diverse andere verenigingen schitterden meestal door afwezigheid.
Een ander onbekend fenomeen in onze vereniging is het afgelasten van georganiseerde toernooien. Door de wedstrijdcommissie wordt veel tijd en energie gestoken in het organiseren van toernooien en tossavonden. Vraag niet waarom maar dit jaar was de opkomst op de tossavonden bedroevend laag en ook enkele toernooien werden afgelast door te weinig deelname. Was het de invloed van de Culturele Hoofdstad activiteiten, wij weten het niet. Maar wij werden er niet vrolijk van. Georganiseerde toernooien zijn wel het bruisend hart van een vereniging en we weten allemaal wat er gaat gebeuren als een hart minder gaat slaan. Ook de inkomsten uit de kantine, toch de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging, hebben hier dan mogelijk onder te lijden. Gelukkig werden er ook nog wel toernooien gespeeld, zoals het thuisblijverstoernooi met de bbq na afloop. Natuurlijk ging ook het slottoerrnooi op het laatste moment nog gedeeltelijk door. Waarom er zoveel water op zo’n dag moet vallen is mij een raadsel, maar het gebeurde wel. We zullen maar zeggen eind goed al goed en de stampotten van onze dorpsslager smaakten ook dit jaar weer super. De vrijwilligersavond met een rijsttafel uit de keuken van Foswert was van een goede kwaliteit.
Zoals in ieder jaarverslag, blijven er altijd punten welke voor verbetering vatbaar zijn. Het betalen van de contributie per bank gaat de goede kant op. De tijd dat er iemand kwam met grote zak met losgeld is gelukkig voor de penningmeester voorbij. Wel verdiend de invulling van de barlijst en de manier waarop er invulling aan wordt gegeven nog wel enige verbetering. Maar voor 2019 komt dat ook wel weer goed.
Het jaar 2018 heeft naar het idee van het bestuur, niet gebracht wat wij ervan verwacht hadden. Natuurlijk zullen er altijd zaken voor verbetering vatbaar blijven, maar het is een vast gegeven dat wij met z’n allen onze vereniging levendig en levend zullen moeten houden.
Desondanks bedankt het bestuur een ieder welke zich heeft ingezet op welke wijze dan ook voor de LTC Ferwerderadiel.